HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:


Aan††††† gemeenteraad Utrecht

Betreft Kraakpand Vlampijpstraat 125

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Utrecht, 19-11-2003

Dames en Heren,

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het kraakpand aan de vlampijpstraat 125. Namens Burgemeester en Wethouders en op briefpapier van de gemeente Utrecht zond E.J. van Kuilenburg (hoofd afdeling bouwbeheer) een aanschrijving illegaal gebruik (IB2031720) aan UPC Nederland (eigenaar). Ik vraag mij op dit moment nog af of de raad zich van deze procedure bewust is en of zij wel voldoende geÔnformeerd is betreffende de situatie. Natuurlijk bewandel ik ook de meer gebruikelijke weg van het bezwaarschrift, maar ik hoop dat er op deze wijze meer zorgvuldig mee omgesprongen wordt dan puur zakelijk via de bureaucratische kanalen.

Het pand aan de vlampijpstraat 125 werd maart dit jaar gekraakt. Op dit moment wonen er 17 mensen, werken er 9 kunstenaars in verschillende disciplines (schilderkunst, beeldhouwen, animatie en houtbewerking), is er ruimte voor bands en theatergroepen om te oefenen, is er een weggeefwinkel, worden er concerten en theatervoorstellingen gegeven en is er een groot indoor skatepark gevestigd. Dit alles gebeurt zonder subsidie, op eigen initiatief en volledig door zelfwerkzaamheid. Wij zijn van mening dat ons gebruik van het pand een aanwinst voor de stad Utrecht is en vragen ons af waarom de gemeente beŽindiging van onze activiteiten nastreeft, terwijl uit de reactie van de eigenaar blijkt dat het alternatief leegstand is. Leegstand betekent op een bedrijventerrein als het onze dat er drugsdealers rondhangen en meer inbraken gepleegd worden bij omliggende bedrijven en kan in een stad met zoveel woningzoekenden als de onze alleen maar als onwenselijk aangemerkt worden.

Het geeft ons enige hoop dat de gemeente Utrecht zich eerder heeft ingezet om studentenkamers in kantoorpanden te realiseren. Dit getuigt van oog voor de specifieke woonbehoefte in Utrecht en bewustzijn van de grote leegstand in bedrijfspanden. Waarom moet hier dan nu ophef gemaakt worden over de bestemming van het pand? Onze aanwezigheid is van tijdelijke aard en heeft geen gevolgen voor toekomstig gebruik.

Als het zo is dat u geneigd bent de aanschrijving van de afdeling bouwbeheer te ondersteunen vragen wij ons af waarom u niet op de uitnodiging, die aan alle raadsleden persoonlijk was toegezonden, 8 november jongstleden bij ons te komen kijken bent ingegaan. U had dan in ieder geval een eerlijk beeld over ons project kunnen vormen. Over het geheel genomen zouden wij het op prijs stellen als u in het geval u bezwaar heeft tegen een of meerdere van onze activiteiten de dialoog met ons aangaat. Het is immers niet zo dat UPC Nederland ons hierom gevraagd heeft. Zij verkeert slechts in de situatie dat zij nog geen volledig uitgewerkte plannen heeft en zal ons slechts voor de tijd dat dit zo is moeten tolereren.

Ik verzoek u nadrukkelijk Burgemeester en wethouders te vragen de betreffende aanschrijving in te trekken en tevens inhoudelijk te reageren op dit schrijven.

Mede namens de andere bewoners van vlampijpstraat 125 Utrecht