HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:

---- Zaterdag 29 November ----

Demo tegen ontruiming van de Vliegende Hond &

onderdrukking van Subculturen

Verzamelen op de Ganzenmarkt voor het stadhuis-Utrecht om 13:00 uur

Utrecht loopt vooruit op de landelijke discussie over het verbieden van het kraken van bedrijfspanden en toont meteen aan wat voor verschrikkelijke gevolgen dit kan hebben. De Vliegende Hond aan de vlampijpstraat 125 in Utrecht is nu 9 maanden gekraakt en aangezien de eigenaar nog geen uitgewerkte plannen heeft zou het dus nog heel lang gekraakt kunnen blijven.

Kennelijk is het bij de gemeente niet goed gevallen dat de Vliegende Hond zich in korte tijd tot een actief en divers activiteitencentrum heeft ontwikkeld.
Op dit moment wonen er 17 mensen,
werken er 9 kunstenaars in verschillende disciplines (schilderkunst, beeldhouwen, animatie en houtbewerking),
oefenen er 2 bands en een theatergroep,
is er een weggeefwinkel,
worden er ongeveer 3 concerten per maand gegeven
en is er een overdekt skatepark dat 3 dagen in de week (ongeveer 200 bezoekers per week) open is.

De gemeente heeft tot nu toe niet positief gereageerd op deze aanwinst voor de stad.
Sterker nog: Zij heeft de eigenaar bestuursrechtelijk aangeschreven op basis van overtreding van het bestemmingsplan (industrie 1). In de Vliegende Hond vinden inderdaad geen industrieele werkzaamheden plaats.

De eigenaar liet de gemeente weten nog enige tijd nodig te hebben om zijn zaakjes op orde te krijgen en er vrede mee te hebben als de krakers er voorlopig zaten. Toch legt de gemeente de eigenaar een dwangsom op van 15.000 euro als het gebruik van het pand niet voor 1 december gestopt wordt. Dit komt erop neer dat het pand dan weer voor de derde keer voor langere tijd leeg komt te staan.

Dit is precies wat in de toekomst kan gaan gebeuren als het kraken van bedrijfspanden verboden wordt. Bedrijfspanden komen massaal leeg te staan. Anti-krakers zijn immers ook niet meer nodig.  Projecten als de Vliegende Hond zullen vrijwel zeker geen plek meer kunnen vinden. Het is nu eenmaal niet iets wat je in een bovenwoning in de stad opzet.

Deze gang van zaken moet een halt toe worden geroepen. Vandaar deze oproep aan alle krakers, skaters, gebruikers van het pand en sympathisanten uit het hele land om te komen demonstreren tegen deze monsterlijke ontwikkelingen.

Komt allen en vecht voor het behoud van de Vliegende Hond en alle andere kraakpanden voor nu en in de toekomst !!!

HOME