HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:


Algemene Info

Overzicht actuele ontwikkelingen

Persbericht:

Afzender: bewoners vlampijpstraat 125 Utrecht

                                                                                                                        Utrecht, 19-11-2003

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor de bedreiging van het kraakpand aan de vlampijpstraat 125. Het betreft hier een bijzonder pand, omdat het in de korte tijd van 8 maanden dat het gekraakt is, is uitgegroeid tot een zeer actieve woon-werkplaats, waar 17 mensen wonen, 9 kunstenaars in verschillende disciplines (schilderkunst, beeldhouwen, animatie en houtbewerking) werken, concerten en theatervoorstellingen worden gegeven, mogelijkheid is om te oefenen voor bands en theatergroepen en het enige indoor skatepark in de regio gevestigd is.

Na 8 maanden van relatieve rust heeft de gemeente Utrecht besloten de eigenaar van dit pand, UPC Nederland, bestuursrechtelijk aan te schrijven op basis van strijdigheid van onze activiteiten met het bestemmingsplan. Zij legt  hun momenteel een dwangsom op van 15.000 euro als wij niet voor 1 december weg zijn.

Wij vinden het schandalig dat de gemeente geen contact met ons gezocht heeft, maar slechts met de eigenaar. Veel sterker nog wij hebben voor onze open dag van 8 november jongstleden uitnodigingen verstuurd aan alle utrechtse raadsleden en geen van hen heeft de moeite genomen te komen kijken. Op zijn minst een vreemde gang van zaken aangezien wij voor geen enkele van onze activiteiten toestemming van de eigenaar hebben en er voor UPC vooralsnog geen middel tot ontruiming ter beschikking staat.

Wij zien ons pand als een aanwinst op cultureel en maatschappelijk gebied voor de stad Utrecht. Voor de kunstenaars die bij ons werken bieden wij schaarse werkruimte voor de bewoners woonruimte en voor de skaters de enige plek waar zij in onbelemmerd door weersomstandigheden hun hobby kunnen uitoefenen. Op de openbare weg is het verboden te skaten, dus blijft alleen het Griftpark en het skatepark op de vlampijpstraat over. Verder vinden er tal van eenmalige activiteiten plaats. Het zou dan ook begrijpelijker zijn als de gemeente ons initiatief zou steunen.

Het enige alternatief voor ons gebruik is op dit moment leegstand, aangezien UPC Nederland haar plannen nog niet uitgewerkt en klaar heeft. Leegstand op bedrijventerreinen komt veel voor aangezien nog er steeds meer bedrijfspanden gebouwd worden dan er behoefte aan is. In onze ogen is dit een verspilling van ruimte, die onwenselijk is in een maatschappij waarin velen op zoek zijn naar woonruimte, atelierruimte en ruimte voor allerlei non-commerciele projecten. De gemeente lijkt dit in sommige gevallen ook zo te zien. Recent zette zij zich in voor studentenhuisvesting in kantoorpanden en werd ook zoŽn project gerealiseerd. Nu wij op eigen initiatief hetzelfde aan het doen zijn, wordt er een hele bureaucratische poppenkast tevoorschijn getrokken. Wij vinden dit onbegrijpelijk.

Verder lijkt de gemeente vooruit te lopen op de landelijke discussie over het kraken van bedrijfspanden. Zolang deze nog loopt is het op zijn minst voorbarig nu al te proberen via het bestuursrecht zoŽn pand te ontruimen.

Het spreekt voor zich dat wij het pand niet vrijwillig zullen verlaten, nu wij weten dat het vervolgens weer geruime tijd leeg komt te staan. Tevens zijn er verschillende activiteiten gepland in de campagne voor behoud van ons project. Wij zullen u tezijnertijd op de hoogte stellen van deze activiteiten.

Met Vriendelijke groeten,

De bewoners van vlampijpstraat 125 Utrecht

HOME