HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:


Overzicht ontwikkelingen

rond pand "de vliegende hond"

19-11-'03    

Utrechts Nieuwsblad meldt dat gemeente vliegende hond wil wegvagen.

22-11-'03    

Bezwaarschrift van 53 belanghebbenden en gemachtigd advokaat met verzoek de aanschrijving tot ontruiming in te trekken.

22-11 t/m 28-11

Juridische procedures bij rechtbank voor bestuursrecht van gem.Utrecht om aanschrijving in te laten trekken, en om balanghebbenden als belanghebbenden te erkennen.

B&W en rechtbank wijzen alles af.

Ze vinden dat ze door eigenaar UPC aan te schrijven niks te maken hebben met krakers, gebruikers en andere belanghebbenden.

Het behelst 25 A4-tjes beroepverzoeken,verzoeken voorlopige voorzieningen,verzetschrift en afwijzingen)

29-11-'03

Demonstratie

Tocht van stadhuis naar rechtbank.

1 -12-'03

Groot krantenartikel UN "Subkultuur bloeit in Vliegende hond"

Burgemeester krijgt de 15000 ballen,die de gemeente aan de dwangsom van UPC dacht te verdienen,in de vorm van  3000  nagemaakte 5 euro biljetten.

9 -12-'03

Brief gebruikers/belanghebbenden aan B&W om aanschrijving tot ontruiming ongedaan te maken

Met overzicht van de inhoud van het projekt op de Vlampijpstraat en de gebeurtenissen rond dat pand vanaf 2000

10-12-'03

Krantenartikel in Stadsblad over kunstenaars en hun projekten; en artikel over de ballen-axie en uitspraken van woordvoerder UPC die meldt geen probleem met de krakers te hebben.

16-12-'03

Schoonmaak axie stadhuis.

Terwijl B&W in overleg zijn wordt door axievoerders in bloemetjesjurken met veel zeepsop het stadhuis gepoetst.

Veel enthousiaste reacties.

Later die dag vertelt wethouder van Kleef in de raadscommissie vergadering weer onjuistheden n.a.v. vragen van raadsleden.

17-12-'03

t-shirten Vliegende hond worden gedrukt( support uit UK)

UN bericht onjuist over kort geding a.s. vrijdag dat de zaak zou gaan over de dwangsom, i.p.v. over de ontruiming.

19-12-'03

14uur rechtzaak UPC versus krakers
Tijdens dezitting kwam UPC op het eind met de verrassende mededeling dat tijdens de rechtzaak het pand verkocht zou zijn.
Uitslag: rechtzaak wordt aangehouden.
UPC’s advokaat zal de rechter binnen 2 weken laten weten of de zaak wordt ingetrokken of voortgezet.
Indien vervolg rechtzaak dan mogen de partijen weer inhoudelijk in debat.

NB:
De dwangsom van de gemeente aan UPC was al met 2 weken uitgesteld van 1 dec naar 15 dec
Hij is uiteindelijk al 3 keer verlengt en vervalt nu uiteindelijk op 1 april 2004 .
Bovendien blijkt er nu in jan 2004 door een derde partij beslag gelegd te zijn op het pand en is er dus nog steeds geen getekend koopcontract.

27-12-2003 :
UN-artikel verslag rechtzaak met rare wending van verkoop tijdens de rechtzaak, terwijl de advokaat van UPC in het begin van de zaak wel meldde dat het mischien verkocht was, maar dat hij helaas niet kon melden aan wie.

08-01-2004 :
Ingekomen stuk in de gemeenteraad:
Brief inzake ontruiming Vlampijp en verzoek om bij het college erop aan te dringen op te houden met de hetze tegen mensen die lang leegstaande (bedrijfs) panden in gebruik nemen.

13-01-2004 :
Dankzij Groen-Links was de Vlampijp bespreekpunt in de raadscommissie stedelijke ontwikkeling.En daar kwam opeens weer een leuke wending boven tafel!

De motivatie tot het opleggen van de dwangsom zou nu opeens niet meer zijn:
· het behartigen van de belangen van de eigenaar (zoals gesteld in de gemeenteraadsvergadering van 4 dec 2003 door wethouder Lenting)
· en ook niet vanwege klachten over overlast (zoals gesteld in de dwangsomstukken)
· en ook niet vanwege de vermeende illegale horeca
· en ook niet het indruisen tegen het bestemmingsplan (er zou gewoond worden in bedrijfsruimte)zoals gemeld op 1 nov 2003 en 16-12-2003

MAAR :
1) Uit zorgzaamheid van de wethouder t.a.v. de brandveiligheid ,
“Omdat we na Volendam & Wittevrouwenstraat beducht zijn voor opeengepakte jonge mensen” en bovendien voor de aanstaande inspektie van VROM (juni as) t.a.v. handhaving van wetten qua woonruimte en milieu in het algemeen.
2) En omdat er geen enkele vergunnings-aanvraag was voor de door de gemeente vermoede activiteiten ?

Deze “opeengepakte jonge mensen” is natuurlijk volledig flauwekul met 17 bewoners op 8000 vierkante meter !
De brandweer zit aan de overkant en is bovendien al op bezoek geweest en heeft gemeld dat het pand wel degelijk veilig is .Er zijn overal ramen, brandslangen en bordjes “uitgang” op de begane grond. En er is bovendien een goede organisatie qua veiligheid bij feesten en optredens.

29-01-2004

Dwangsom gemeente aan UPC inzake kraakpand aan de Vlampijpstraat 125 ingetrokken.

Tijdens een gesprek met de wethouder van Kleef vandaag over het beleid van de gemeente qua handhavingsbeleid en prioriteiten bij bouwbeheer bleek dat de dwangsom aan UPC inzake het kraakpand aan de vlampijpstraat 125 sinds 26 jan 2004 is ingetrokken.
De dwangsom van de gemeente aan UPC was eerder al met 2 weken uitgesteld van 1 dec naar 15 dec en hij was uiteindelijk al voor de 3de keer opgeschoven tot 1 april 2004 .

Daarmee komt er een eind aan de rare constructie dat de gemeente Utrecht de eigenaar van een kraakpand aansprakelijk stelde voor activiteiten van de gebruikers.
UPC had tot het opleggen van de dwangsom van 15000 euro geen bezwaar tegen gebruik van het pand omdat zij er geen enkele concrete plannen mee hadden. Na 3 jaar leegstand waarin het pand reeds eerder voor een korte periode gekraakt was waren ook zij tot het inzicht gekomen dat ze beter eerst plannen konden maken.,maar UPC was nu dankzij deze maatregel begonnen aan een kort geding om het pand leeg te krijgen.

Wij wilden van de wethouder weten waarom er wel wordt opgetreden tegen een kraakpand als de Vlampijpstraat 125 en niet in vergelijkbare gevallen elders in de stad waar ook geen woonvergunning is verleend.
Dit mede omdat de gemeente door haar actieve handelen in deze een “culturele vrijplaats” als de Vliegende Hond ten gronde dreigde te richten , terwijl ze wel claimen de culturele hoofdstad van Europa te willen worden.
De wethouder deelde hierop mede dat het College nu van plan is actief te werken aan beleid op het gebied van culturele vrijplaaten.


HOME