HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:
 
  info@devliegendehond.nl


Algemene Info

Actueel Nieuws

29-01-2004

Dwangsom gemeente aan UPC
inzake kraakpand aan de Vlampijpstraat 125 ingetrokken!

Tijdens een gesprek met de wethouder van Kleef vandaag over het beleid van de gemeente qua handhavingsbeleid en prioriteiten bij bouwbeheer bleek dat de dwangsom aan UPC inzake het kraakpand aan de vlampijpstraat 125 sinds 26 jan 2004 is ingetrokken.
De dwangsom van de gemeente aan UPC was eerder al met 2 weken uitgesteld van 1 dec naar 15 dec en hij was uiteindelijk al voor de 3de keer opgeschoven tot 1 april 2004 .

Daarmee komt er een eind aan de rare constructie dat de gemeente Utrecht de eigenaar van een kraakpand aansprakelijk stelde voor activiteiten van de gebruikers.Dit ging concreet over "Het wonen in een bedrijfsruimte zonder woonvergunning"!)
UPC had tot het opleggen van de dwangsom van 15000 euro geen bezwaar tegen gebruik van het pand omdat zij er geen enkele concrete plannen mee hadden. Na 3 jaar leegstand waarin het pand reeds eerder voor een korte periode gekraakt was waren ook zij tot het inzicht gekomen dat ze beter eerst plannen konden maken.,maar UPC was nu dankzij deze maatregel begonnen aan een kort geding om het pand leeg te krijgen.

Wij wilden van de wethouder weten waarom er wel wordt opgetreden tegen een kraakpand als de Vlampijpstraat 125 en niet in vergelijkbare gevallen elders in de stad waar ook geen woonvergunning is verleend.
Dit mede omdat de gemeente door haar actieve handelen in deze een “culturele vrijplaats” als de Vliegende Hond ten gronde dreigde te richten , terwijl ze wel claimen de culturele hoofdstad van Europa te willen worden.
De wethouder deelde hierop mede dat het College nu van plan is actief te werken aan beleid op het gebied van culturele vrijplaaten.

13-01-2004 :
Dankzij de SP was de Vlampijp bespreekpunt in de raadscommissie stedelijke ontwikkeling.En daar kwam opeens weer een leuke wending boven tafel!

De motivatie tot het opleggen van de dwangsom zou nu opeens niet meer zijn:
· het behartigen van de belangen van de eigenaar
(zoals gesteld in de gemeenteraadsvergadering van 4 dec 2003 door wethouder Verhulst)
· en ook niet vanwege klachten over overlast (zoals gesteld in de dwangsomstukken)
· en ook niet vanwege de vermeende illegale horeca
· en ook niet het indruisen tegen het bestemmingsplan (er zou gewoond worden in bedrijfsruimte)zoals gemeld op 1 nov 2003 en 16-12-2003

MAAR :
1) Uit zorgzaamheid van de wethouder t.a.v. de brandveiligheid ,
“Omdat we na Volendam & Wittevrouwenstraat beducht zijn voor opeengepakte jonge mensen” en bovendien voor de aanstaande inspectie van VROM (juni as) t.a.v. handhaving van wetten qua woonruimte en milieu in het algemeen.
2) En omdat er geen enkele vergunningsaanvraag was

Deze “opeengepakte jonge mensen” is natuurlijk volledig flauwekul met 17 bewoners op 8000 vierkante meter J
De brandweer zit aan de overkant en is bovendien al op bezoek geweest en heeft gemeld dat het pand wel degelijk veilig is .Er zijn overal ramen, brandslangen en bordjes “uitgang” op de begane grond. En er is bovendien een goede organisatie qua veiligheid bij feesten en optredens.

08-01-2004 :
Ingekomen stuk in de gemeenteraad:
Brief inzake ontruiming Vlampijp en verzoek om bij het college erop aan te dringen op te houden met de hetze tegen mensen die lang leegstaande (bedrijfs) panden in gebruik nemen.

27-12-2003 :
UN-artikel verslag rechtszaak met rare wending van verkoop tijdens de rechtszaak, terwijl de advocaat van UPC in het begin van de zaak wel meldde dat het misschien verkocht was, maar dat hij helaas niet kon melden aan wie.

19-12-2003
Rechtzaak UPC versus krakers vlampijpstraat 125
Tijdens de zitting kwam UPC op het eind met de verrassende mededeling dat tijdens de rechtszaak het pand verkocht zou zijn.
Uitslag: rechtszaak wordt aangehouden.
UPC’s advocaat zal de rechter binnen 2 weken laten weten of de zaak wordt ingetrokken of voortgezet.
Indien vervolg rechtszaak dan mogen de partijen weer inhoudelijk in debat

NB:
De dwangsom van de gemeente aan UPC was al met 2 weken uitgesteld van 1 dec naar 15 dec
Hij is uiteindelijk al 3 keer verlengd en vervalt nu uiteindelijk op 1 april 2004 !
Bovendien blijkt er nu in jan 2004 door een derde partij beslag gelegd te zijn op het pand en is er dus nog steeds geen getekend koopcontract.

17-12-'03
t-shirten Vliegende hond worden gedrukt( support uit UK)
UN bericht onjuist over kort geding a.s. vrijdag dat de zaak zou gaan over de dwangsom, i.p.v. over de ontruiming.

16-12-'03
Schoonmaak axie stadhuis.
Terwijl B&W in overleg zijn wordt door axievoerders in bloemetjesjurken met veel zeepsop het stadhuis gepoetst.Veel enthousiaste reacties.

Later die dag vertelt wethouder van Kleef in de raadscommissie vergadering weer onjuistheden n.a.v. vragen van raadsleden.

10-12-'03

Krantenartikel in Stadsblad Utrecht over kunstenaars en hun projekten; en artikel over de ballen-axie en uitspraken van woordvoerder UPC die meldt geen probleem met de krakers te hebben.

9 -12-'03

Brief gebruikers/belanghebbenden aan B&W om aanschrijving tot ontruiming ongedaan te maken
Met overzicht van de inhoud van het projekt op de Vlampijpstraat en de gebeurtenissen rond dat pand vanaf 2000

1 -12-'03

Groot krantenartikel UN "Subkultuur bloeit in Vliegende hond"
Burgemeester krijgt de 15000 ballen,die de gemeente aan de dwangsom van UPC dacht te verdienen,in de vorm van† 3000† nagemaakte 5 euro biljetten.

 

Nederlandse consulaat in Engeland bezet

Sinds vanochtend is het Nederlandse consulaat in Birmingham, UK, bezet door een groep activisten die duidelijkheid eisen m.b.t. de mogelijke ontruiming van "de vliegende Hond", een gekraakte pand aan de Tractieweg 125 in Utrecht.

Het desbetreffende pand, gekraakt op 17 februari eerder dit jaar, huist naast 17 bewoners het activiteiten centrum " de Vliegende Hond", dat wordt gebruikt door zo'n 400 mensen per week voor een verscheidenheid aan activiteiten , waaronder; bar, concertruimte, volkeuken, weggeefwinkel, atelier en expositie ruimten voor kunstenaars, werkplaatsen voor hout en metaal bewerking, oefenruimten n voor bands en theatergroepen en een groot indoor-skatepark.'' Het centrum is van groot belang voor de buurt, de stad en diverse subculturen''.

Nadat het pand gekraakt was, zijn er afspraken gemaakt tussen de krakers en de eigenaar, UPC. Deze afspraken hadden betrekking tot het goed gebruik maken en zorg dragen voor het gebouw. Iets dat de eigenaar jaren lang heeft nagelaten.

De gemeente besloot echter een procedure in gang te zetten, om een einde te maken aan de huidige gebruik. In een brief maakt de gemeente bekend dwangsom van 15.000 euro op te leggen aan de eigenaar. Als het deze niet lukt, om het huidige gebruik te beŽindigen.

De gemeente spreekt van ''illegale activiteiten'' en ''huidige gebruikers zullen geen inspraak hebben in de procedure, en de gemeente zegt dat het pand na ontruiming nog jaren lang leeg zal blijven staan.''De gemeente wil ontruimen voor leegstand in een stad met de hoogste aantal woningzoekende jongeren''.

''Het consulaat zal bezet blijven totdat de gemeente Utrecht de dwangsom die zij aan de eigenaar heeft opgelegd intrekt en duidelijkheid geeft over de toekomst van het pand, de bewoners, andere gebruikers en redenen waarom zij het pand op deze schandalige manier ontruimt wil krijgen'

''Wij roepen de gemeente Utrecht en de dwangsom in te trekken. De gemeente heeft er totaal geen belang bij het pand te ontruimen. Er gebeurd niets strafbaars, en er is geen dreiging voor de openbare orde.

De gemeente zou beter moeten weten dan krakers op deze manier te criminaliseren.

De persgroep en de ''consulaat bezetters'' zijn te bereiken voor meer informatie:Nederland; 06 29457005 en www.devliegendehond.nl

Engeland; 0044 794 683 75 44 en solidaritywithvlampijp@yahoo.com

Foto's en verslag van de bezettingen zullen later op de dag geplaatst worden op www.indymedia.nl en kunnen op verzoek via e-mail naar u doorgestuurd worden.

Zaterdag 29 nov. Is er een grote landelijke demonstratie tegen de ontruiming. Start; 13.00 Ganzenmarkt (ingang stadhuis), Utrecht.Geen ontruiming voor leegstand kraken gaat door!


Kraakgroep vlampijpstraat 125

De voormalige sociale werkplaats aan de vlampijpstraat 125 in Utrecht is in 2000 opgekocht door UPC. Grootse plannen waren gemaakt om hier een glasvezel station te realiseren om midden Nederland te voorzien van internet en digitale televisie.
UPC verzuimde echter dit pand daadwerkelijk in gebruik te nemen. Na anderhalf jaar leegstand werd het pand voor het eerst gekraakt.

Na 3 maanden werden de krakers door de rechter gedwongen het pand te verlaten. UPC kon namelijk aantonen het pand direct in gebruik te nemen om de genomen plannen te realiseren. Hiermee was het spoedeisend belang aangetoond en de krakers konden hun biezen pakken. Dat er met deze beslissing 6 mensen dakloos werden verklaard kon justitie uiteraard niks schelen. De ontruiming was een feit en de politie popelde om met harde hand de tent schoon te vegen en dit gebeurde dan ook op ….

Samen met de eis dat de bewoners moesten vertrekken werd er een kraakverbod afgedwongen van 1 jaar. Deze gang van zaken is vrij normaal tegenwoordig maar ook erg tegenstrijdig. Er is toch immers een spoedeisend belang…. Waarom zou het dan wenselijk zijn een pand een heel jaar juridisch af te schermen voor eventuele kraakacties? De conclusie kan voor een ieder vrij makkelijk te maken zijn. UPC was en is helemaal niet van plan om vlampijpstraat 125 op korte termijn in gebruik te nemen. En justitie is het hier roerend mee eens.

Na weer anderhalf jaar leegstand werd het heft opnieuw in eigen handen genomen. Het pand werd opengebroken en de tweede kraakactie was een feit. Ramen werden gerepareerd, sanitaire voorzieningen gerealiseerd, kamers ingericht en er werd opnieuw leven in het pand geblazen. Voor een grote groep mensen werd er nieuwe woonruimte gecreeerd. Omdat het pand zo groot is zijn de bewoners bij elkaar gaan zitten en werden de eerste plannen gemaakt om ook de grote loodsen die bij het gebouw horen te gaan gebruiken.

DE CONCERTHAL
Na ongeveer een maand aan het pand geknutseld te hebben ging de concert- en theaterzaal voor de eerste keer open. Om een zo divers mogelijk publiek aan te trekken werd er een reaggea-thema-avond georganiseerd. De kroeg draait op vrijwilligers, wil de kosten voor het publiek zo laag mogelijk houden en wil niets te maken hebben met commercie en het groot-kapitaal.
Na de eerste avond werden er diverse bandjes aangetrokken om concerten te geven in deze ruimte, zodat er tegenwoordig om de twee weken bandjes optreden.

ATELIERS
Omdat er in Utrecht weinig tot geen mogelijkheden voor kunstenaars zijn om buiten de gevestigde atelierruimte (duur en weinig perspectief voor grote projecten) werkplaatsen te vinden zijn, wilden de bewoners van de vlampijp hun ruimte ter beschikking stellen aan kunstenaars die op dezelfde ideologische wijze bezig willen zijn in een pand. Met enthousiasme hebben 8 kunstenaars hun intrek genomen in diverse ruimtes in het gebouw. Er zijn pas-afgestudeerde kunstenaars bezig met grote installaties, er is een olieverf-schilder bezig en er is een houtwerklaats gerealiseerd voor deels nog studerende kunstenaars. Sinds kort is er een studio ingericht voor het maken van animatiefilms.

SKATEPARK
Sinds begin september 2003 is het skatepark operationeel. De belangstelling hiervoor en het gebruik hiervan zijn gigantisch. Utrecht heeft de schaamte geen officieel indoor skatepark te hebben. Dit terwijl er een lokale groep actief is van om en nabij 200 skaters. Ronduit belachelijk dat de gemeente deze groep letterlijk in de kou laat staan. Buiten skaten levert vooral boetes op of in beslag legging van je skateboard. Voor ons reden genoeg om deze groep een plek te geven in Utrecht. Dit park is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 uur tot 23:00 uur. Uiteraard is dit park openbaar voor iedereen dus BMX-ers en inliners zijn ook van harte welkom. Het park heeft een non profit instelling en probeert op deze wijze geld in te zamelen om een skatepark te realiseren in het straatarme Polen. Het park is niet te koop.